uFeel.me
Вход
Едно... поредно.
Автор: soni.andonov,  May 19, 2010, 7:52 PM
прочити: 685

Поредното питие допивам бавно.
Не бързам. Просто няма за къде.
Безвремие във настояще гадно,
разстлало се край мен като море.

Полазвам в дните си предишни.
Преглъщам. Търся малките неща.
Превърнали мечтите ми в излишни,
довели до  ръба на пропастта.

Така изглежда случват се нещата.
Все някога настъпва и мигът,
когато капката поредна е пределът,
и някак тесен става и съдът.

Цигара паля. Някой нещо казва.
Не помня. Вече няма и какво.
Уж имам всичко, а пък нямам нищо.
По дяволите. БАРМАН, Я СИПИ ЕДНО!


Copyright © uFeel.me 2020