uFeel.me
Вход
Записки от живота ми…
Автор: pavli,  August 3, 2010, 6:12 PM
прочити: 2578


В огнен миг получих душа.
Невежа… към законите природни.
Заслепи ме усмивката на съдбата…
В свят от желания…
После изстрадах разбирането…
Все по-уверена, че съм нужда…
Нося светлина. Бяла… Да продължа…                                     © Павлина Петрова

Copyright © uFeel.me 2020