uFeel.me
Вход
На сънния бряг
Автор: tanq_mezeva,  April 25, 2011, 9:53 PM
прочити: 613
Целувам ти нежно очите
и тихо прошепвам в съня.
Обичам! Дори и в мечтите,
ти в мен остани до смъртта!

Прокарай сребриста пътека,
облята да е в светлина
и стъпките нека са меки.
в килим от постлани цветя.

Да води напред към сърцето,
със вяра за слята съдба,
във детството както момчето,
повярва в добри чудеса.

Щастлив остани, че ме има
дори и далеч... след нощта.
Сърцето пулсира най-зримо,
щом бие във ритъм-мечта. 

Целувам ти нежно очите
и дълго оставам във тях.
Букетно събирам сълзите,
рисувайки... сънния бряг. 

Copyright © uFeel.me 2020