uFeel.me
Вход
БЯЛА САМОТА
Автор: aza_9,  April 30, 2011, 7:08 PM
прочити: 380


ПРЕЗ УЛЕЯ НА ВРЕМЕТО ИЗТИЧАТ
ПЕСНИ И РАДОСТ ПРЕСТОРЕНИ,
НА ЖИВОТА МИ ГОДИНИТЕ ТИЧАТ,
ОТ МЕЧТИТЕ  ПРИШПОРВАНИ...

ДАЛЕЧ ОСТАНАХА - НЕДОЛЮБЕНИ,
РОДЕН КРАЙ И БАЩИНА СТРЯХА.
ТЪЖНИ, КАТО ДЕЦА НЕОБИЧАНИ,
СЪРЦЕ И ДУША ЗАЛИНЯХА...

И НАПРАЗНО В БЪДНОТО СЕ ВЗИРАМ,
ВИЖДАМ САМО БЯЛА САМОТА.
ЕДНА СЛЕД ДРУГА МЕЧТИТЕ УМИРАТ
ОТ МНОГО, МНОГО ЛЕТА...

Copyright © uFeel.me 2020