uFeel.me
Вход
Защо ли грее слънцето сега?
Автор: klorans,  May 31, 2011, 12:01 AM
прочити: 228
Защо ли грее слънцето сега?
За да ти подскаже, че идва лято
или колко е прекрасен днес деня
с птиците, тревата, синевата.
Пътуват облаци във синото небе,
на кораби с платна приличат.
И ти пътувай мислено със тях -
морета, океани ти преплувай.
И днескашният ден с
прекрасните си мисли развълнувай.
Излез потичай ти като дете
волно и усмихнато,сърцато.
Вземи във шепи всичко хубаво от този ден.
Това е по-скъпо и от злато.
Защото всичко литва за един миг
и само споменът остава,
и хубавото нивга не се забравя.

Copyright © uFeel.me 2020