uFeel.me
Вход
3
Автор: min_hetep,  June 28, 2011, 7:11 AM
прочити: 214
Всички пътища
водят към Тебе.
Стъпалата елмазни зоват.
Седем по седем.
С диамантена шапка
свети върхът.

Copyright © uFeel.me 2020