uFeel.me
Вход
Миниатюра
Автор: yotovava,  July 8, 2011, 3:12 PM
прочити: 165
Изваля се... По кратко от вик.
По-тихо от дъх на мушица.
И неделният дъжд мъченик
скърпи в длани примряла душица

– само капка по лист от лоза,
прошумяла въздишка и пръсти –
изтъркули по жадна реса
тихи вопли и стон непокръстен.

Copyright © uFeel.me 2020