uFeel.me
Вход
Теб
Автор: Belieber,  July 17, 2011, 1:55 PM
прочити: 256
Видях я,
усмивката ти,
заслепи ме,
зареди ме със енергия!

Кафявите ти очи,
блестяха като 
две не загасващи
звездици!

Лицето ти, бе
по- прекрасно и от Ниагарския водопад,
от най-прекрасните неща на света!
То бе ангелско сияние във моето сърце!

Беше толкова красив,
и неописуемо прекрасен!

Кафявите ти очи,кестенявата ти,
винаги перфектна коса,перфектната усмивка,
тялото красиво, малките трапчинки,
образуващи се когато се усмихнеш..!

Всичко в теб,
ме кара да изтръпвам,
Скъпи!

Copyright © uFeel.me 2021