uFeel.me
Вход
Копнеж е...
Автор: Innocence,  April 24, 2013, 10:04 PM
прочити: 347


Понякога е име и лице.
От допира му всичко се смалява.
Стопяват се минути, часове.
Сезоните се сливат до забрава.
Понякога те гледа с две очи,
стаили непознат, безмълвен Космос,
напомнящ на мозайка от мечти,
която би подреждал цяла вечност.
Понякога е песен и парфюм.
Носталгия по дни неизживяни.
Понякога е много смешен филм
пропит от делнично очарование.
Най-често е приятел на страстта,
орисан да поддържа оня огън,
от който черпи сили любовта,
в копнежа си да не остане спомен!

Copyright © uFeel.me 2020