uFeel.me
Вход
ИМПРЕСИЯ - 5
Автор: aza_9,  October 7, 2013, 3:21 PM
прочити: 306

Чувам странни звуци като от скъсани струни, които се забиват в сърцето и едри, радостни сълзи дълбаят дълбоко в съзнанието ми. Усещам и чувам неща, които никой от познатите и близките ми не усеща и не чува.
Когато вечер изляза в градината си, аз чувам разговора на цветята и дърветата, зная за какво  си говорят розите с току-що цъфналите хризантеми, зная какво мислят дърветата и храстите...
Когато вървя по улицата, много внимавам къде стъпвам, за да не разруша невидимите светове на мравки и други буболечки.
А когато поглеждам към вечерното небе, с лекота разчитам онова, което трепкащите звезди изписват и разбирам посланията, които изпращат, но като ги споделя, срещам невяра или присмех...
Страхувам се от всичко това, а в същото време душата ми ликува. В цялото ми същество се разлива някаква първична, но прекрасна музика и ме преизпълва с красота. Нещо се напряга мен като тетива, която иска да изпрати на хората някаква много важна мисъл, някакво далечно и много важно послание...
Полудявам ли или съм проводник на нещо непознато, нещо отдавна отминало или предстоящо, нещо, което и да не вярват в него - предстои?...

aza_9

Copyright © uFeel.me 2021