uFeel.me
Вход
С ПОГЛЕД ЗЕЛЕН МЕ ПОВИКА
Автор: argonyk,  October 8, 2013, 4:48 PM
прочити: 301
Тя със поглед зелен ме повика,
сред шума на китари и смях
и тогава до радост разбрах,
че не е любовта многолика.

Да не бъда обичан бях свикнал
и събираха чувствата прах,
но сред шум на китари и смях,
тя със поглед зелен ме повика.

Беше цъфнало стръкче иглика,
сред шума на китари и смях,
а пък аз за момент онемях,
щом със поглед зелен ме повика.

... и потъвах под сребърни струни
в две очи като морски лагуни...

Copyright © uFeel.me 2020