uFeel.me
Вход
ЗЕНИЦИ
Автор: rubicon_,  November 27, 2013, 7:05 PM
прочити: 161
Надрани зеници от сълзи,
ръждива влага се стича,
корозия от сърцето пълзи,
защото до болкa си обичал...

Copyright © uFeel.me 2020