uFeel.me
Вход
"НА ЧУЖД ГРЪБ СТО ТОЯГИ МАЛКО СА!\"
Автор: jina97,  January 26, 2014, 12:24 PM
прочити: 302
Нареждат нещо,
пръст размахват
и изискват, 
крещят ти,
злобно гледат,
уста пристискват,
забравили,че и ти човек си 
и от въздух се нуждаеш,
а не робот за околните нехаещ...
Зарязваш всичко,
за покой забравяш,
дори преките си задължения оставяш,
но не е важно туй,
щом заповед спешна изпълняваш.
Бързаш - времето те гони, 
животът ти изобщо не е розови балони,
защото те отдавна въздуха изпуснаха
и звучно от пресоване се пръснаха.
И тъй скасяваме си нервичките
в тоз пришпорен наш живот,
че кукловодите ни
бързо дърпат преждичките 
на омотания ни от тях живот - въртоп.
Кому е нужно, Боже, туй препускане?
Защо човекът днес човека не щади?
В/ъв/ делникът му няма място за отпускане, 
на тръни все е,
а уж светът се днес мени...

Галина Петрова
05.11.2013 г. 

Copyright © uFeel.me 2020