uFeel.me
Вход
НА ШИПКА
Автор: jina97,  February 25, 2014, 1:18 PM
прочити: 267
На Шипка гръмовно ечат спомени,
топове вкупом пригласят,
знамена вятър подхваща,
сълзи на признателност отронени...
България помни!
България за величие се възражда
от пепел не и не от вражда,
а от сила, дето юнаци все ражда.
Кой ли не я поруга?
Кой ли не я предаде?
Кой ли не й се присмя?
Кой ли не я продаде?
Много богата била
моята родина мила,
но да се опази през годините не успя,
не намери, милата, сила.
Крадоха я наши и чужди,
мамеха с охота народа,
днес се слагат за водачи,
хитреците, редом с тяхната рода.
От пролетариат ги било страх,
затова в закони тъй се окопали,
диктатура щял да си наложи -
ако може истината да отложат.
А пък той, народът, не е сляп 
накъде с юздичката го водят
и щом въстане зарад тях
по улиците жандарми бродят.
Но виж страхливи били
нашите \"костюми\" лъскави,
разбраха от \"любов народна\"
трудно ще останат не облъскани.
Сами на себе си не вярват,
заплитат се в лъжи
и мерзост като бъдеще предлагат,
в партиите липсват личности.
За твоето бъдеще нехаят
не от днес, а от години.
Подаряват майчица България
де как могат и на когото сварят,
без да охкат, без да се срамят.
Народът в подлога обърнаха
и робството му върнаха -
пазарят му земите,
даряват му залъка
на хайдуци от запада...
Вей се българско знаме,
черней, моя родино! ...
Днес героите в гробовете се обръщат
заради туй, дето се случва
в България - нашата хилядолетна къща...
Затуй гневен остани, народе,
и веждите смръщи
по масата с юмрука тежък
на тези смешници ти тропни!
Палячовци са, нали знаеш,
кукли на конци,
чрез тях за богатства български мечтае
кукловод от запад, може би...

Галина Петрова 

Copyright © uFeel.me 2020