uFeel.me
Вход
Мотото мое..
Автор: Dancy,  March 5, 2014, 10:48 PM
прочити: 235
Човешкото общуване е странно нещо.
Повечето все сме в грешка доста интересно.
И не е нужно на огъня с огън да се отговаря.
Грешките човек няма смисъл да повторя.
И да благата дума железните врати дори отваря.
Щом с любов всяка мила дума се изговаря, то
животът пред нас те първа се разтваря.
Мотото си ми остава на лошото с добро да се отговаря. :)

Copyright © uFeel.me 2020