uFeel.me
Вход
Предговорно
Автор: benelina,  March 24, 2014, 3:58 PM
прочити: 343

От пеперуденото око на нощта
седем луни се търкулнаха...
Стреля по тях пролетта.
Смъртните грехове смъртни са.

С една ръка се молеха
на някакъв бог тополите,
а цъфналите вишни наоколо
вятърът съблече до голо.

Вглъбена в небесната кръчма
прегръщах дъжда пиян.
Мълчанието поклащаше пръста,
срещу който си винаги сам.

Но страхът се изплъзна умело
със сянката на рижата котка
и по ръба на съня петелът
зачака в грапавото на покрива.

Скоро ще лумнат думите в дати
от седем луни заченати
и задрасканите празни понятия
не ще надживеят времето.

Copyright © uFeel.me 2020