uFeel.me
Вход
ПОБЕДИТЕЛ
Автор: tetireizy,  April 5, 2014, 10:20 AM
прочити: 130

Не казвай: \"Не мога!\" Опитай!
Животът е тежка борба!
Не казвай: \"Не знам\", а попитай -
все някой ще знае в света!
Не свивай уста - обезсилен,
чертай си сам пътя напред.
Върви го изправен и силен.
Бъди нерушим! Бъди лед!
Не питай: \"Защо аз\", Човече!
Защото това е съдба!
Не искай и отговор вече,
а сам си дари свобода!
Опитай да крачиш свободен
със сила и воля в духа.
Бори се в живота си труден!
Победител бъди по душа!

(Тети) - 18.03.2014

Copyright © uFeel.me 2021