uFeel.me
Вход
Нани, капче, нани
Автор: BECTA,  April 17, 2014, 6:28 PM
прочити: 216
Паяжинка хвана
капка от росата -
наниз от гердана
син на небесата.

Мило залюля я
в свилената люлка.
Песничка запя й
със гласец светулков.

\"Нани, капче, нани,
затвори очички.
С мен ако останеш
ще забравиш всички.

Твоя дъх мънистен
няма да изпие
Слънчо, щом разплиска
своята магия.

Нани, капче, нани,
почини, пък после
пак света ще хванеш
при цветята росни.

С тях ще поостанеш -
пера сред полето -
наниз от гердана
златен на небето.\"

Copyright © uFeel.me 2020