uFeel.me
Вход
Смисъл
Автор: nella_gold,  April 21, 2014, 8:02 AM
прочити: 197

Не ме придумвай.
Виждаш, няма смисъл.
Научих се, и ще мълча.
Отново.
Какво от туй,
че хляба си ми вкусил?!
Тестото (се оказа), е сурово.
Днес Господ плака.
Точно по вечеря.
(Сълзите му… по мен се
търколиха), Пилат когато…
си измиваше ръцете,
сълзите му по мене се забиха.
Но аз не гъкнах.
Не че нямах време
дори да му подскажа,
че… ми липсва.
И, той, какво като е Богът?!
Да почака.
Със тебе всъщност…
Хляб делихме.
А той ми казваше, че
кръстът му е… тежък.
Така де, не избързвай.
Няма смисъл.
Придумаш ли ме,
ще мълча отново.
Тестото ти…
почти да вкисне –
за онзи хляб,
със тебе що делихме.
Сега си гладен?!
Много е жестоко,
но аз не смятам
нищо да ти кажа.
И ще си тръгна,
мълчешком,
когато…
откриеш в себе си
тъй търсения смисъл.

Copyright © uFeel.me 2020