uFeel.me
Вход
НЕПОЗНАТИ
Автор: tetireizy,  April 26, 2014, 7:22 AM
прочити: 162
Живеем като двама непознати
и всеки има своя малък свят.
Не си приличат нашите похвати,
мечтите ни са със различен цвят.
Всеки отстоява своята истина
и в две посоки с теб вървим,
вредим си силно, недвусмислено -
вместо с обич да се съюзим.
Да смесим цветовете на мечтите си,
да създадем един общ свят
и заедно, с любов в сърцата си
да станем повече от... непознати!!!

Тети Рейзи

Copyright © uFeel.me 2020