uFeel.me
Вход
Посрещане на гарата
Автор: apostola,  May 4, 2014, 1:07 PM
прочити: 147
Това така със мен се случи:
писмо от нея се получи.
Узнах от него аз тогаз,
че тя ще дойде във Бургас.

Посочен беше влака точно,
пристигащ на часа нарочно.
И аз в ръцете си се взех
и всичко с радост го приех.

Приготвих де и час по-рано
заех си мястото избрано.
На коловоза аз стоях
и плановете си кроях.

На гарата - във бирария,
се вдига щура олелия.
Жестока музика гърми
и слънце жарко ме ръми.

И ето! Влакът се зададе -
сърцето май ми се предаде.
Аз погледа си в него спрях
и мойта гостенка видях.

И тръгна бавно тя към мене
да сложи край на мойто бдене.
И не разбрах кога и как
допре се тя на моя крак.

Целунка тя във миг стовари
и мойте устни натовари.
Усетих във ушите шум,
а във сърцето - сладък бум.

И слънцето видях обратно.
Възкръснах аз за миг стократно.
Останал, Боже, ням и глух,
онази музика не чух...

Copyright © uFeel.me 2021