uFeel.me
Вход
На моята Спасителка
Автор: oziris,  May 4, 2014, 5:30 PM
прочити: 186
Години дълги в мрака
аз стоях и чаках.
Орлица с черни нокти
душата ми дереше.

Години дълги в мрака
аз стоях и плаках.
Лъвица с остри зъби
сърцето ми ръвеше.

Години дълги в мрака...
Аз тебе чаках.

И ти дойде. И нови сили
наля в отпуснатите жили.
И ти дойде. Живот донесе
там дето вечно беше есен.

И ти дойде. Донесе огън -
стопи той болка и тревога.
И ти дойде. А с тебе - лято -
разцъфнаха цветя в душата.

Дойде.
Прогони мрака.

Аз те дочаках.

Copyright © uFeel.me 2021