uFeel.me
Вход
Съдба
Автор: starkmaster,  May 10, 2014, 8:04 AM
прочити: 169


На Г.

Ти имаш мен, с всичките ми
измерения, аз имам съдба,
която търсих цял живот,
съдба в която съм ти рамо.
Имам и сърце, и сълза,
пълни с безумно обичане.
За да обичам теб, само теб,
моята жива вода, моето лято- 
най-приказната жена...

© Ванко Николов (Starkmaster°    ®vn)

Copyright © uFeel.me 2021