uFeel.me
Вход
НА КРЪСТОПЪТ
Автор: aza_9,  May 10, 2014, 4:18 PM
прочити: 152


Този свят отдавна е вече описан
и няма какво човека да учуди,
но се случва някой - орисан,
странни сили понякога да събуди,
които като някакъв тайнствен знак
в сияния или в непрогледен мрак,
сърцата и душите човешки къпят,
поставят стотици въпроси  и пак
по неведомите си пътища тръгват.

Моята сага днес реших да опиша
за срещата си в един случаен ден,
която и до днес не ми дава да дишам,
повторяема е като тъжен рефрен.

Вървях през жарките пустини
много  дълго, не веднъж и дваж.
И не спирах да си почна, докато
не съзрях в пустинята... Мираж.
Този мираж \\ще ви подскажа,
не беше в пустинята, а в град\\,
роди се  в умът ми с буен екипаж
от дяволчета и го превърна в АД.

Но такава е душата. От суеверия
нейното блажено ложе е изтъкано,
а нежна и фина  Тя  е материя,
всяка болка оставя след себе си рана.

Миражът придоби чертите на Дявол,
но приех го нормално, макар и рогат.
Обичай е древен, както ние го знаем,
стопанин госта си да посреща като брат,
гости го с хляб, вино и усмивка омайна.
А този Дявол ми сервира... Кръстопът!...
И ме остави да избирам - вечно жив Дух
или смъртна, но красива и чувствена плът.

Читателю, ти който с мен докрай вървя
по друмищата ми опасни и неясни,
помогни ми, моля те, сега да избера-
безсмъртен Дух или плът - смъртна,
но пък... Кървава роза, прекрасна...

aza_9


Copyright © uFeel.me 2021