uFeel.me
Вход
Прозрение
Автор: nanito,  May 12, 2014, 1:37 PM
прочити: 260
Непознат, объркващ, неизследван
пристигаш, после в миг изчезваш.
Завихряш мислите ми в урагани,
подмамена съм, искам да те хвана.
Открехваш на душата си вратата, 
навлизам, а  забулваш сетивата.
През мен тъй лесно преминаваш,
през теб да мина аз не ме оставяш.
Разкриваш лесно всичките ми тайни,
а твоите са все така незнайни.
Оставаш само дим,  едно видение
без огън, плътност - само си прозрение...
 
 
 

Copyright © uFeel.me 2020