uFeel.me
Вход
ДРЪЖТЕ СЕ!...
Автор: Liliyanaandreeva,  May 18, 2014, 2:22 PM
прочити: 251
ДРЪЖТЕ СЕ!...

Дръжте се жени!
За трудов стаж от 34 години и 8 месеца вие ще изработите :
34 год. и 8 месеца = 34 год. . 12 мес . 8 мес = 416 месеца трудов стаж . 22 работни дни в месеца = 9152 трудодни . 8,5 часа трудоден = 77 792 часа трудов стаж
77 792 часа трудов стаж = 77 792 дни живот
77 792 дни живот : 213 години средна продължителност на живота
Колко трябва да работим в действителност?
74,5 години средна продължителност на живота . 365,242 дни = 27 210 дни живот
27 210 дни живот = 27 210 трудови часа
27 210 трудови часа : 8,5 часа дневно = 3201 трудови дни : 22 дни в месеца = 145,5 месеца : 12 месеца годишно = 12,12 години трудов стаж!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
При моя справедлив начин на живот се работи 225 дни годишно по 6 часа дневно. Тогава: 27210 трудови часа : 6 часа дневно = 4535 дни : 225 дни годишно = 20,16 години трудов стаж!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Дръжте се мъже! За трудов стаж 37г. и 8 месеца = 37г. . 12 мес + 8 мес = 452 месеца . 22 дни средно . 8,5 часа = 84 524 трудови часа
84 524 тр. часа = 84 524 дни живот : 365,242 дни = 231,4 години живот

Всъжност всяка трудеща се жена издържа по още 3-ма души, които не работят - или са богати или са на \"социални помощи\" емигранти и интегранти! A всеки мъж изработва битето на още 4-ма души!
В Европа предимно европите работят и те са една четвърт от населението на Европа! Значи всеки европеец работи за още три - четири емигранти и интегранти! Европа е четири пъти пренаселена и то предимно с азиатски популации, чиито издръжки ги изработват практически работещите европейци!

За какво увеличение става въпрос?

По моя трактовка всеки човек трябва да изработи по един трудов час за всеки изживян от него ден през живота! Затова се взима средната продължителност на живота, изчисляват се дните в нея и броят на дните е равен на часовете трудов стаж.
Но...за 4 месеца трудов стаж вповече по 22 дни месечно и по 8,5 часа дневно се получават 748 трудови часа = 748 дни живот в повече : 365,242 дни = 2,05 години средна продължителнодст на живота.
В действителност животът се е увеличил с 4 месеца и ни слагат още 4 месеца трудов стаж.
Истината е, че за 4 месеца трудов стаж животът трябва да се е увеличил с две години или от 74 години е станал на 76 години!
Като не сме просветени, ни лъжат беогледно!

ПАНСИОННА И ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ

ПАНСИОННА ВЪЗРАСТ
Tова е средната продължителност на живота. Държавната власт е длъжна да осигури всички средства за издръжката на гражданите за срок,който е средната продължителност на човешкия живот.В замяна на това всеки поданик е длъжен да изработи по един час в промишлеността за всеки ден от живота си.
Това е трудовият ни стаж.

Например:

72 години е средната продължителност на живота. 72 години . 365,24219 дни = 26 297,437 дни живот средно 26 297,437 дни = 26 298 часа трудов стаж 26 298 часа : 225 дни годишно = 116,88 ч/г : 6 часа дневно = 19,47 години трудов стаж
Приемам: 20 години трудов стаж . 6 часа дневно . 225 дни годишно = 27 000 часа трудов стаж

ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ

7 години детство
15 години учение
8 години майчинство
20 години трудов стаж

50 години – пЕнсионна възраст за ЖЕНИ

7 години детство
15 години учение
3 години бащинство
25 години трудов стаж

50 години – пЕнсионна възраст за МЪЖЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Трудово-правни отношения:
А. Работните дни в една календарна година са 225 дни.
Б. Почивните дни в една календарна година са 140 дни.
В. Работният ден е 6 (шест) часа по часовник с 24 часа в денонощието или 8 (осем) часа по часовник с 32 часа в денонощието или 10 (десет) часа по часовник с 40 часа в денонощието или 5 (пет) часа по часовник с 20 часа в денонощието.
Г. Жените работят 20 години по 6 часа дневно 225 дни годишно или общо 27 000 работни часа трудов стаж.
Д. Мъжете работят 25 години по 225 дни по 6 часа дневно или общо, 33 750 работни часа трудов стаж
E . Жените ползват 8 (осем) години платен отпуск по майчинство за отглеждане на две деца.
Ж. Мъжете ползват 3 (три) години платен отпуск по бащинство за отглеждане на две деца.

Copyright © uFeel.me 2020