uFeel.me
Вход
Съучастник
Автор: nanito,  May 19, 2014, 9:37 PM
прочити: 223
Луната бавно, бавно се закръгли.
Отстъпи срамежливо тъмнината.
Остана скрита само в мойте Ъгли,
грехът където среща тишината.
Воалът на ефирните лъчи
положи нежна ласка на лицето ми.
Видя върху му колко си личи
как трепне във очакване сърцето ми.
Потръпна и лъчът, и в миг угасна.
Дочула вероятно мойте думи:
\"Пази ни от свидетели, прекрасна\",
Луната скри що стана помежду ни.

Copyright © uFeel.me 2020