uFeel.me
Вход
ПОВЕЛЯ
Автор: Liliyanaandreeva,  May 21, 2014, 4:38 PM
прочити: 171
ВИСШИЯТ РАЗУМ на вас ПОВЕЛИ
човекът да поправи всички грешки -
в град календарен да живее и твори
с мир, свобода и правдини човешки!

Copyright © uFeel.me 2021