uFeel.me
Вход
С ВЯРА
Автор: gmihov,  May 25, 2014, 7:19 AM
прочити: 124

С вяра

 

С вяра

до истина,

до заблуда,

до добро ,

до зло,

до обич,

до омраза,

черна,

грозна

зараза

се стга

и до

религиозни

борби,

войни,

безмилостни,

безжалостни

в името

на Бог,

добър

и строг. -

И в заблуда,

дива,

луда,

човек,

човек,

убива.

Ад създава,

на земята

рай да заслужи

в небесата

с ангели слуги

и райски красоти.

С вяра

до истина

и заблуда

 се стига.

Но!

С вяра

истина,

заблуда

не се открива,

не се доказва.

Това

реалността,

действителноста,

 науката,

знанието,

обективно,

 достоверно

прави.

То

открива,

разкрива,

доказва

и показва.

и истината

и заблдата.

Не вярата,

а науката,

знанито,

познанието,

на базата

на същността

на Вечността-Бог

с закон строг,

вечен,

ненарушим,

незаменим

истините

и заблудите

ни разкрива

и ни показва

и доказва,

че има Бог

всеобщ,

безначален,

безкраен

творец

и мъдрец.

И това е

същността

на Вечността

от която,

в която

всичко

произтича

и човека,

от века

до века

с тяло,

ум

и чувства

като

бримка,

преходна,

нищожна

от верига

безначална,

безкрайна

сложна,

която

ЖИВОТ

се нарича.

Copyright © uFeel.me 2021