uFeel.me
Вход
Отново "ега ти!\"
Автор: Hekredel,  May 27, 2014, 9:02 AM
прочити: 205
Не виждаш ли сега, ега ти,
че ни, замерват с компромати,
показват мръсното бельо,
/било или пък не било! /
В бодливата им тел с лъжи...
Тук Истината не важи!
  16.01.2014г. София

Copyright © uFeel.me 2020