uFeel.me
Вход
НАШ ТАЕН ПЛАН
Автор: Liliyanaandreeva,  June 9, 2014, 4:12 PM
прочити: 275
НАШ ТАЕН ПЛАН

НАШ ТАЕН ПЛАН = НаШ . Т . А . ЕН . П . ЛАН = 116 метрополии . 4 региона . 8 области . 4 дяла . 321 кв.км = 4 региона . 19 488 календарни града . 1 284 кв.км = 4 региона . 25 022 592 кв.км = 100 090 036 кв.км – това е площта на озеленената част от сушата без пясъчните и ледените пустини и без високите планински върхове, където може да се живее и в която могат да се построят 19 488 календарни града за по 213 840 жители – виж чертежа.

НА = 11 = Натрий – хим.ел. №11
Ш = 6 = Шест

Т = 4 = Твир – на старобългарски език
А = 8 = Ахт – на немски език
Е = 2 = Хелий – хим.ел. №2
Н = 1 = Хидрогено – хим.ел. №1

П = 4 = Р = Ч = Четири
Л = 3 = Литий – хим.ел. №3
А = Е = 2 = Хелий – хим.ел. №2
Н = 1 = Хидрогено – хим.ел. №1

116 метрополии . 8 области . 21 града = 19 488 календарни града 19 488 града . 213 840 жители = 4 167 314 000 души са една човешка популация, която живее заедно на земята като съвременници, без да уврежда природата на околната среда на Земята при условие, че хората живеят в календарни градове!

19 488 календарни града . 1 284 кв.км = 25 022 592 кв.км – това е плащта от сушата, отредена за човешкото ни битие и всичките ни нужди – градове, земеделска земя, пътища, пристанища, мини, язовири, пречистватени станции и т.н. Това е площта на континента Северна Америка!

Инж. Лиляна Благоева Андреева

Фактът, че това е площта на Северна Америка не значи, че светът трябва да се ръководи от територията на Северна Америка, а това, че планът е бил „таен“ до сега поради ниското ниво на човешки познания не значи, че там трябва да се кроят непрекъснато тайни планове и доктрини, които за жалост нямат нищо общо с истинското човечно човешко битие!

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
1 - Свиква се световен събор от Съвета за Сигурност на ООН, който кани на кръгла маса всички лидери на всички религиозни и светски общества и организации
2 - Подписва се документ за отказване от по-нататъшна дейност на всички светски и религиозни организации
3 - Подписва се световен пакт за мир
4 - Подписва се харта за правата на човека, съгласно Конституцията и Държавния стандарт на Календарните градове
5 - Подписва се Меморандум за строителство и битие в Календарни градове
6 - Суспендират се всички досегашни конституции и религозни учения
7 - Всички се вричат в каузата на справедливото и морално човечно човешко битие в календарни градове!

Copyright © uFeel.me 2020