uFeel.me
Вход
Спирам вече от днес да работя
Автор: rudin,  September 9, 2014, 7:40 AM
прочити: 181

Спирам вече от днес да работя
и на пенсия влизам във власт!
Стига толкоз превзети голготи
да изкачвам тук час подир час.

Но ще мога ли, как без заплата
двата края да свързвам у нас?
Без кафето, обяда, двукратно
да разкарвам колата до Влас

към морето, до вилата в празник?
Поетичните сбирки – и тях
да зачитам и вечер по заник
да се срещам с приятели. Как

щом напиша стотина куплета
и звъня на издателя свой
аз да видя „за многая лета”
нова книжка, без спонсори рой?

О, без всичко това аз ще мога
(както каза Валери Петров).
Ще утихват и страсти, тревоги
бавно, чак до последния зов.

Ще оставя за тебе, любима,
само погледа, все още син,
да ни топли през идната зима
и до днес, както сторвах. Амин.

Copyright © uFeel.me 2020