uFeel.me
Вход
Сълзата
Автор: joysis,  July 7, 2015, 3:45 PM
прочити: 225

 Сълзата пропътува кратък миг

 на тишина и спусна влажен корен

 в душата ми с надежда да я вдигне...

И тя широко храма си разтвори.

Със нея – със сълзата, закъсняла

 да преобърне младите вселени,

но тук преди съня на тялото

 и чезнещите листи позлатени.

Изпусна я клепача от дланта си,

сърцето измълча я като извод.

А всичките тъги на път за щастие

 повярваха, че вече то е близо.

Макар да е родено, за да тича

 от опита да бъдем все засмени...

Дори, когато си изгубил всичко

 не могат

 този бяг

 да ти отнемат.

29,05,2015 г. Радостина Драгоева

 

Copyright © uFeel.me 2020