uFeel.me
Вход
26 години от смъртта на поета Минчо Стоилов
Автор: GLOG,  July 20, 2015, 2:04 PM
прочити: 280
Блъска вятърът лудо вратите.
В тъмнинаната зловещо ръмжи.
Тази вечер не трябва да спите.

Тази вечер ще дойде във три.

И намръщен, юмрук ще стовари

върху масата. Още горчи

под езиза му. Болката пари.
И кръвта във ушите бучи.


А пресъхнало гърлото стърже.

Да налеем догоре първак

в овдовялата чаша. Не свършва
след смъртта ни живота. И пак


да си чукнем до скорошна среща

всред взрива на Свръхнова звезда,

с корен през черна дупка отвеждащ
до поредната тежка врата.

Copyright © uFeel.me 2020