uFeel.me
Вход
Вещица безгрешница
Автор: e4i,  February 3, 2016, 7:31 PM
прочити: 225
Съблякла грях и без съпротива
гола красотата си отива.
И само мъжки погледи я мият
преди на огъня езиците да я отпият.
Не е палачът той, а \"ангела Господен\"
за изкупление всякакво способен,
от нея молещ за пощада,
а тя сама, на клада на площада.
Обречена е красотата да се крие
щом нечий поглед я умие...
И как ще се спаси светът,
щом красотата вещица наричат
и щом \"вода\" и \"огън\" е трудно
да се слеят във едно \"Обичам\"?
Обречена е красотата да се крие
уви... дордето някой с кал я мие. 

03.02.2016 

Copyright © uFeel.me 2020