uFeel.me
Вход
Да бързаш или да не бързаш
Автор: e4i,  February 9, 2016, 7:02 PM
прочити: 313
Той я чакаше. Някъде Там, по пътя към дома, той просто стоеше и чакаше. Видя всичко. Видя как цял живот бързаше за Там. Видя колко пъти не чуваше шепота в главата си, който казваше \"НЕ!\". Видя, как тя бавно го последва. Видя колко пъти я беше предал, защото оттатък все бързаше. Господи, колко много я обичаше! Премести се на мига, в който я изпрати при друг, за да бъде щастлива. Колко много грешеше! Видя лицето и обляно в сълзи докато го молеше да не я праща при онзи. Усети сърцето и биещо в страх, че отново я остава сама. Потъна в очите и, когато се любеше. Видя, че в тях беше самият той. ТОЙ! Добре я беше изиграл. Знаеше, че когато успее да я накара да го пусне, всичко ще приключи. Сега тя живееше в илюзия. Красива, усмихната!  Вмъкна се отново там, на неговото си местенце, където винаги я усмихваше и усети горчилката. Горчилката от цялата тази заблуда.
Той я чакаше. Толкова обичаше да я чака!
А, ето я! Неговото момиче! Пристига! Сигурно от другата страна е три посред нощ. А Тя... Тя... потънала в илюзията, просто го подмина. Сега вече, тя бързаше. Бързаше за Там, бързаше да се прибере у дома, където щяха да бъдат най-после заедно.
Е.И.
08.02.2016

Copyright © uFeel.me 2020