uFeel.me
Вход
sms
Автор: kpisi77,  May 8, 2016, 8:04 AM
прочити: 1304
Един ден тругнах с кораб за остров Пендуар. Обаче корабът се преобърна от една огромна вълна. Всички умряха без аз. Заплувах из морето. и що да видя. Имаше много малък остров. Доплувах до него. На него имаше много дървета. направих къща от дървета, пънчета и клони. Видях, че има много паяци.Те бяха уплели много паяжина. Взех паяжина и я завързах за един клон. Изкопах малка дупка. Там намерих червеи. Взех си малко. Вързах единя за паяжината и го хвърлих в морето. Хванах голяма риба. Тогава си наклах огън. Изпекох си рибата и я изядох. След това си легнах. На другия ден реших да обиколя острова. Намерих малко местенце с малко пръст. Там беше посадено жито. Взех малко колкото да си направя хляб и се прибрах във вкъщи. И си направих хляб. След това си налових отново риба. изпекох си рибата. С рибата и хляба обядвах. МИНАХА ДЪЛГИ ГОДИНИ. Един ден като станах видях, минава кораб. Веднага доплувах до него и попитах капитанът дали може да се кача. капитанът отговори: - Може да се качиш ние пътуваме за твоя град. Аз му отговорих, че е страхотна тази идея и, че веднага се качвам. Така се върнах при моето семейство.

Copyright © uFeel.me 2020