uFeel.me
Вход
Памет за Стефан
Автор: solar,  November 10, 2016, 7:43 PM
прочити: 272
\"Случването на живота е несекващото напрежение да питаш\" -

    Защо, БОЖЕ? 
объркан текст
пропуснат ред
спазъм
сълза в сърцето и
душата си тръгва... крета
толкова ранима

птичи  екот и дъжд
ще се губят
в острите игли на бора
над теб и
на хапки ще делят това
което няма в
\"Недоизречено\"...

Copyright © uFeel.me 2020