uFeel.me
Вход
Визуална литература
Автор: mrsorrow,  November 29, 2016, 2:38 PM
прочити: 276
\"Визуална литература“ е жанр в изкуството, съвкупност от елементи на литература (текст), музика (озвучаване) и кино (визуализации). Създател и основател на жанра е Петър (Пепи) Иванчовски, който в края на Ноември 2016г. поставя неговото начало и прави презентация. Малко по-късно обявява и дата за премиера на първия проект от този жанр.

Текстът сам по себе си е добър инструмент за изразяване на емоции, както и всеки от елементите в жанра, но тук въздействието му се засилва с помощта на музикално озвучаване, така наречените бутони „in action” и „story transition”. “In action” е музикално озвучаване към конкретен абзац, което има за цел да засили въздействието над читателя, докато той чете дадения текст. „Story transition” се използва, когато има смяна на сюжетната линия – като пауза между отделните части на текста/историята, по същия начин както в игрален филм се прави преход по време на промяна на сюжетната сцена.

Визуализациите в жанра се използват основно за две неща.
1. Изобразяване на героите.
Вместо персонажите в един проект да се описват с думи, те са показани чрез снимки. От една страна по този начин се отнема до някъде правото на читателя сам да си създава представа за героите с помощта на въображението, но от друга – помага на автора категорично и ясно да създаде визията на своите персонажи и те да бъдат представени на потребителя точно така както авторът би искал да изглеждат;
2. Видео визуализация на най-силните моменти.
Когато има ключов момент или сцена, те не се описват с думи, а с видео, като видеото може да бъде с неограничени добавени ефекти. То е отличен инструмен, който може да се използва и за ефектно интро на всеки проект.

Снимковият материал и видеа, които се използват от който и да е автор, трябва да бъдат с уредени авторски права : закупени от подходящите за това сайтове или заснети и монтирани специално за проекта.
Жанрът е свободен за създаване на творчески проекти от всички автори по света. Всеки сам има свободата да избира стила на творческите си продукти. 

Copyright © uFeel.me 2020