uFeel.me
Вход
„Хлебарки”
Автор: prismehulnik,  February 16, 2017, 7:08 PM
прочити: 178
Във мрака методичен удар слива
среднощна хладина със кървав изгрев
и плътен плащ от сянка прилепчива...
панически отстъпва пред лъчите.
...Към топлите недра на земната утроба...
Надолу и надолу, и надолу.

Във зрака стъпки шепнещо говорят
със троснат и отсечен ритъм.
Във общ поток изнервена умора
и в плитката неволна мисъл,
безброят крачи, крачи, крачи...

Роякът се премества безапелно
тъй както всеки ден започва
и включва се във каменни подходи –
неживи вени в гниещата почва.

Антените ритмично се поклащат.
И днес не ще останат безработни.
Придърпват своя труд и се захващат,
откликват на финансовия повик.

Затиснати под тежкия покров,
бетонен град, редиците насочил –
Хлебарки – Хора, кошерен живот,
за множества под каменните плочи,

където мракът сам ще ги слепи
в прозрачна и жужаща обща маса,
която може само да пълзи,
и честно, заслужава да я смачкат.

И тъй, под тежкия покров –
в рояците на Метрополиса,
„Хлебарките“ ни се множат
все повече,
и все по-малко Хора са.

© Ивайло И. Радев

Copyright © uFeel.me 2020