uFeel.me
Вход
Живот като компютърна игра
Автор: prismehulnik,  February 21, 2017, 4:53 PM
прочити: 224
Живях живота си като игра.
Ходех на правилните места.
Биех се в правилните битки.
Слушах правилната музика.
Гледах правилните филми.
И хората за мене бяха средства или пречки
да играя играта добре.

Защото в игрите ако направиш всичко правилно – печелиш.
А сбъркаш ли, имаш цялото време на света
да започнеш отначало.
Затова играх играта си като живот...
И трупах трофеи, за които знаех само аз.

Играх играта си като живот...
И един случаен токов удар
изтри всичко за секунда.
Даже и илюзиите ми,
че съм постигнал нещо.

Живях живота си като игра
И май се изиграх, че е живот.

13.03.2015 г.
© Ивайло И. Радев

Copyright © uFeel.me 2020