uFeel.me
Вход
***отказ***
Автор: mimogarcia,  March 29, 2017, 9:34 PM
прочити: 239
Грим и обеци
крият раните
в душата й.

Никога няма да успее
да замаскира болните
места, но отказва
да приеме ситуацията.

Copyright © uFeel.me 2020