uFeel.me
Вход
Interesting Times
Автор: streptococcus,  November 12, 2017, 8:24 AM
прочити: 263

 

We live in interesting times ...
Sitting on the back seat.
The world is full with awful crimes...
And everybody tries to cheat.

The Press is pouring us with news
Which damp our sanguinity:
Good is always going to lose,
Bad is handling all infinity.

In our hearts they feed our fear
And it is growing like a beast.
How hope is going to appear
If we follow untrue priest?

"Divide and reign!" is their mark
With which they rule our Earth
A pack of wolfs and nasty sharks
That only eat and hurt.

The tyrans sucking our blood
Defending wealthy pockets.
They leave us drowning into mud
Selling guns and rockets.

And we are waiting for some justice
In life or after death
But heaven comes when all in dust is
And always waits ahead.

Why people lack belief in goodness?
Why do not dare to forgive?
Why we are treating us with rudeness?
And forget our lifes to live?

I do not teach you to humanity
But don't believe in lies
Cause it would be insanity
To hate, to kill, to die.

Интересни времена

Живеем в интересни времена, 
но возим се на задните седалки. 
Съмнението пуска семена, 
но истината крие се с ключалки.

Заливат ни с горещи новини, 
с които ни попарват оптимизма. 
Светът е пълен с хиляди злини, 
щом гледаме през изкривена призма. 

В сърцата ни подхранват все страха
и той превръща се във бясно куче. 
Как никой не възпита доброта, 
че капчица надежда да получим? 

"Разделяй и владей" е тяхно лого, 
с което управляват векове
тираните и техните подлоги -
дeйствителните нaши врaгoвe. 

Защото са народите овце, 
които са на вълци подчинени. 
Човекът е останал без сърце. 
Жестокостите с чест са извинени. 

Религиите смучат ни кръвта
и бранят интересите на звяра. 
Душата ни безсмъртна е стръвта, 
сал жертвите с най-чиста вяра. 

И чакаме петимни Божи съд, 
и търсим cпpaвeдливocт и разплата, 
но раят си остава все отвъд, 
а адът тука на Земята. 

Не искам аз да вярвам във страха, 
че любовта е моята религия. 
Омразата стъпчете във праха
и вижте колко много ще постигнете. 

Copyright © uFeel.me 2020