uFeel.me
Вход
Житейска проза
Автор: vesan,  November 24, 2017, 1:16 PM
прочити: 206
Бай Асан от село Бедно се събуди с махмурлук.
През прозорчето погледна към градината. От тук
виждаше как съчки сбира булката му, как превита
към небето задник вири… при колене са гърдите.
Гледайки я как ритмично се поклаща и се труди,
чувство някакво „лирично“ сетивата му пробуди.
През вратата се изниза тласкан от неясна тръпка
и към фигурата близка се прокрадна с тихи стъпки.
Спря се зад жената свита, поогледа се крадливо
и запретна й полите на гърба. Изсули живо
панталона и я сбута. След минута запъхтян
се отдръпна и с изути гащи тръгна си Асан.
Бавно в къщата се върна и спокойно пак задряма,
а жена му се обърна и изпсува тихо само.

Copyright © uFeel.me 2020