uFeel.me
Вход
Старите и млади монахини
Автор: vesan,  December 5, 2017, 5:51 PM
прочити: 227
(из цикъла "Вицове в рими")

Разхождайки се в двора на метоха
Игуменката майка се натъкна
на стар кондом. Настана суматоха…
Кой в святата обител се е вмъкнал 

по тъмна доба? И коя сестра
обета си пред Бог е нарушила!
И майката игуменка събра
сестрите, и започна; „Тъмна сила

е обладала нечии души
и някоя от вас, невести божи,
от плътската любов се изкуши!
Постелята си във развратно ложе

превърнала е някоя от вас!
Кондом открих… Но ще намеря тази,
която с мъж била е в късен час!“
завърши тя. „Ужасно!“, „Бог да пази!“

мълвяха тихо старите сестри
и кръстеха се. Младите обаче
подсмихваха се в шепите, дори
споглеждаха се по особен начин.

Игуменката ги изгледа строго
и продължи, „Невести на Всевишния
кондома бе пробит!“ „Какво!“ „За Бога!“
по-младите зашепнаха и скришно

се кръстеха… „Ох… да ни пази Бог!“
мълвяха те, готови да заплачат.
По-старите уж гледаха ги строго,
но явно се подхилваха обаче.

Copyright © uFeel.me 2020