uFeel.me
Вход
Мъглите
Автор: oste,  April 21, 2018, 12:50 PM
прочити: 119

Пълзят мъглите - 
охлюви в градината.
Всичко е в сълзи.

Стефан Стефанов
20.04.2018 ГББГ

Copyright © uFeel.me 2020