uFeel.me
Вход
Любов
Автор: BFMVHOB,  2018 M05 1 8:30 AM
прочити: 176
Какво е да почувстваш любовта?
Едно странно, дори само по себе си, извратено чувство,
усещайки как вътре в теб кипи кръвта,
и все пак неопределимо бих казал дори изкуство.
 
Защо изкуство? 
Изкуството създадено е за да въздейства!
И въпреки това създава такова чувство,
което да сме по-добри, съдейства.
 
Любовта е непреодолима,
и често в изитания е несломима,
но нима тя е само трепет,
от чувства сложен плет.
 
Любовта променя,
но дали лошо със доброто сменя,
или обратно аз не да кажа не смея.
 
Любовта, вярност е обаче,
и когато той/тя плаче,
ти си там и би помогнал,
заедно с нея/него болката би превъзмогнал.
 
какво си ти Любов?
 
уважение, свобода, тържество дори
и въпреки всичко любовта гори
 
Чувство странно е това
и ненужни са всички тия слова.
 
Обич все така красива,
все омайваща и дива,
запленяваща и нужна,
не, не се чувствай ненужна.

© 2004 - 2021 uFeel.me