uFeel.me
Вход
НЕПОБЕДИМИТЕ НИ ИНТЕЛЕКТИ
Автор: taniatanina,  June 16, 2018, 7:10 AM
прочити: 164
Когато часовниците ни показват
цветността и свободата на времената,
изгревите ще са по - светли и шармантни,
залезите ще са по - нежни и елегантни!

Когато компасите ни показват
свободната и миролюбивата посока,
водопадите и реките ще изпълнят
красива прелестна мелодия!

Когато компютрите ни показват
добротата с благородството и свободата,
морето ще потрепне в изискано дихание,
небето ще излъчи изтънчено сияние!

Когато звездолетите ни показват
пространствата на свободата и мира,
ще изпълним тези пространства
със единство, творчество и красота!

Когато бухалите ни показват
опасностите от зловещата злина на змиите,
ще ги победим със живата вода
на интелектите ни непобедими!

С непобедимите си интелекти
защитаваме творчески позиции
с безконфликтна компетентност,
със вълшебната си ерудиция!

С непобедимите си интелекти
дискутираме добронамерено,
уважаваме различни мнения,
които разрешават проблемите!

С прозорливото разискване,
със логическа необходимост
непобедимите ни интелекти
имат право на решение!

Непобедимите ни интелекти
гонят явни провокации
със засегването неуместно,
с опитите за влияние!

Те отбягват арогантност!
Гледат я от висотата
на творческата елегантност
и духовността на красотата!

Непобедимите ни интелекти
излитат със реакции на честност,
абстрактно закодирана със шифър
на логическата артистичност!

Непобедимите ни интелекти
са с изобретателни аргументи!
Състрадателни и щедри,
те облекчават страданията с ведрост!

С непобедимите ни интелекти
времената ще бъдат вълшебни!
Талантите ще бъдат искрометни,
душите - с ярката сърдечност!

С непобедимите ни интелекти
сърцата ще са по - благородни,
оптимизмите ни - по - светли,
очите на добротата - по - чаровни!

С непобедимите ни интелекти
дебатите ще са по - конструктивни,
равновесието - с тактичност и прелест,
културата ни - по - хармонична!

С непобедимите ни интелекти
Фантазията ще разцъфтява,
Науката ще решава творчески проблеми,
Демокрацията ще бъде сияние!

Непобедимите ни интелекти
разполагат със добрите намерения
за сътрудничество с други интелекти
с функциониращи, добри концепции!

Инициатори са на открития
със творческото си развитие!
Те лидери са във събития,
обединяват с чар противоречивите!

Изхвърлят ведро дисонансите!
Изграждат чудни съответствия
с прекрасни смисъл, ценности и мяра
по пътища към съвършенството!

Copyright © uFeel.me 2020