uFeel.me
Вход
ПРЕД/ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Автор: nanito,  June 24, 2018, 4:40 PM
прочити: 229
Не слушай мълчанието –
огледало е само на твоите мисли.

„Защо е потрябвало?“ –
съдържа в себе си истината.
 
*
ОБИЧАМ
е трамплин,
с който
надскачаш
себе си...
 
*
Многоточие –
дали е пауза,
или просто край
без думи?

Когато има
разстояние,
а няма въздух
помежду ни.
 
*
ОЧИ -
фенери
без светлината
на надеждата.
 
*
В колко непознати
трябва да се пре/върнем
за да се срещнем
отново
случайно?
 
*
От тинята на
мълчанието
изтича
най-бистрата
сълза.
 
*
ПРЕД/ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ти се лееш водоравно.
Аз (на)падам отвесно.

Колкото и да сме далечни,
все някога ще се срещнем.

Целият наш смисъл
е в пресечната точка.

Има защо да сме
в една кръстословица.
 
*
Всяка преглътната
майчина сълза
след време
я отронва
детето ѝ.

Никоя мъка
не остава
неизплакана.
 
*
Една дума само,
а всички други
в нея

л ю б о в...
 

Copyright © uFeel.me 2020