uFeel.me
Вход
Очакване
Автор: TYURKQN,  July 8, 2018, 8:51 AM
прочити: 162
Пристигнал е дъждът на мойта гара,  
но ти не слезе с тези две ръце.  
И релсите,  във прах и надпревара,  
задъхани след твоето сърце   
във тъмното поеха... към "Забрава".  
Помахаха на стария перон,  
на който никой днес не е оставал...   
Самотно, след дъжда едно перо 
след релсите замаха и отплава...

Copyright © uFeel.me 2020